لیست قیمت قاب خاتم کاری و تابلو نقاشی خاتم

قاب ها و تابلوهای خاتم کاری در انواع مختلف و سایزها متفاوت به قیمت تولیدی به صورت تک فروشی و عمده ایی عرضه می گردد .

قیمت قاب خاتم کاری

قیمت قاب خاتم

 

تابلو خاتم کاری تک گل معمولی(دوقابه)

سایز ۱۳*۱۸       قیمت :۲۸۰۰۰ تومان

سایز ۱۸*۲۴       قیمت :۳۵۰۰۰ تومان

سایز ۲۱*۳۰ (A4) قیمت:۴۵۰۰۰تومان

سایز ۳۰*۴۰     قیمت : ۶۵۰۰۰ تومان

تابلو خاتم اصفهان

قاب خاتم اصفهان

تابلو خاتم کاری دو گل معمولی

سایز ۱۳*۱۸       قیمت :۴۸۰۰۰ تومان

سایز ۱۸*۲۴       قیمت :۶۵۰۰۰ تومان

سایز ۲۱*۳۰ (A4) قیمت:۸۰۰۰۰ تومان

سایز ۳۰*۴۰     قیمت :۱۲۰۰۰۰ تومان

قاب دو گل خاتم کاری

قیمت قاب خاتم اعلاء

قاب خاتم کاری دو گل اعلاء

سایز ۱۳*۱۸       قیمت :۶۰۰۰۰ تومان

سایز ۱۸*۲۴       قیمت :۷۵۰۰۰تومان

سایز ۲۱*۳۰ (A4) قیمت:۹۸۰۰۰ تومان – سایز ۲۴*۳۰ قیمت : ۱۲۰۰۰۰ تومان

سایز ۳۰*۴۰     قیمت : ۱۴۵۰۰۰تومان

قیمت تابلو خاتم کاری

قیمت قاب خاتم

قاب خاتم کاری سه گل اعلاء

سایز ۱۸*۲۴       قیمت :۹۰۰۰۰ تومان

سایز ۲۱*۳۰ (A4) قیمت:۱۱۵۰۰۰ تومان – سایز ۲۴ *۳۰ : قیمت ۱۲۵۰۰۰ تومان

سایز ۳۰*۴۰     قیمت :  ۱۶۵۰۰۰ تومان

قیمت عمده قاب خاتم کاری

قاب ترنج دار خاتم

تابلو خاتم کاری ترنج دار اعلاء:

سایز ۲۱*۳۰ (A4) قیمت: ۲۴۰۰۰۰ تومان

سایز ۳۰*۴۰     قیمت : ۳۵۰۰۰۰ تومان

سایز ۳۰ *۶۰   قیمت : ۴۱۰۰۰۰ تومان – سایز ۵۰*۷۰ قیمت : ۶۰۰۰۰۰ تومان

قیمت عمده قاب خاتم

قاب خاتم صلیبی

قاب خاتم کاری صلیبی اعلاء

سایز ۲۱*۳۰ (A4) قیمت: ۳۰۰۰۰۰ تومان

سایز ۳۰*۴۰     قیمت : ۴۲۰۰۰۰ تومان

سایز ۳۰*۶۰     قیمت : ۵۳۰۰۰۰ تومان – سایز ۵۰*۷۰ قیمت : ۶۸۰۰۰۰ تومان

قاب نقاشی

قیمت قاب مینیاتور

تابلو خاتم کاری نقاشی اسلیمی

سایز ۲۱*۳۰ (A4) قیمت: ۱۵۰۰۰۰ تومان

سایز ۳۰*۴۰     قیمت : ۲۲۰۰۰۰ تومان

سایز ۳۰*۶۰     قیمت : ۲۵۰۰۰۰ تومان

 لیست قیمت فوق مربوط به قاب های خاتم کاری بدون پلاک داخل می باشد . قیمت های درج شده قیمت فروش تعداد می باشد . جهت دریافت سایر طرح ها و مدلها و سایزها با ما تماس بگیرید .

پشتیبانی تلفنی و تلگرامی : ۰۹۱۳۲۶۹۵۵۴۶

 پشتیبانی تلفنی و تلگرامی : ۰۹۱۳۸۷۵۰۷۱۵

مطالب مشابه