قیمت ظروف قلمزنی

لیست قیمت ظروف قلمزنی مسی

لیست قیمت ظروف و هدایای قلمزنی مس

جنس این ظروف قلمزنی شده از مس می باشد . ظروفی که معمولا قلمزنی می شوند شامل انواع گلدان ها و کوزه های قلمزنی ، تنگ قلمزنی ، قندان و شکلات خوری قلمزنی مس ، شرینی خوری و سینی قلمزنی ، جام و سنگاب قلمزنی ، بشقاب های قلمزنی می باشد .طرح هایی که معمولا بر روی ظروف قلمزنی می گردد شامل انواع نقوش گل و مرغ ، نقوش هخامنشی و پرسپولیس ، نقوش اسلیمی ، نقوش رخ و چهره و … می باشد .  روش کار بدین صورت است که داخل ظروف و یا پشت بشقابها را با قیر مذاب پر می کنند . سپس طرح مورد نظر قلمزنی را بر روی ظرف ترسیم کرده و با ابزار مخصوص شروع به قلمزنی می کنند . پس از پایان کار قیر های داخل ظرف را تخلیه کرده و عملیات پرداخت کاری ، سفید کاری و یا دوده زنی بر اساس نیاز بر روی ظروف انجام می گردد . قیمت ظروف قلمزنی بر اساس ظرافت و دقت و هنر بکار رفته در ظرف تعیین می گردد و هرچه قلمزنی صورت گرفته ظریفتر و زیباتر انجام شده باشد قیمت این ظروف بیشتر می باشد .

قیمت گلدان قلمزنیگلدان قلمزنی مس

گلدان خمره ای قلمزنی طرح هخامنشی

سایز ۲۰ سانتی قیمت :۴۰۰۰۰۰ تومان  *** سایز ۲۲ سانتی قیمت : ۵۵۰۰۰۰ تومان *** 

سایز ۲۵ سانتی قیمت :۶۸۰۰۰۰ تومان  *** سایز ۳۰ سانتی قیمت :۹۸۰۰۰۰ تومان***

قیمت شکلات خوری قلمزنی مسیقیمت ظروف قلمزنی

 شکلات خوری قلمزنی پایه دار طرح پرسپولیس

 سایز ۱۸سانتی قیمت : ۴۸۰۰۰۰تومان *** سایز ۲۰ سانتی قیمت :۵۶۰۰۰۰ تومان *** سایز ۲۲ سانتی قیمت :۶۴۰۰۰۰ تومان

  *** سایز ۲۵ سانتی قیمت :۱۲۵۰۰۰۰ تومان *** سایز ۳۳ سانتی قیمت : ۱۴۸۰۰۰۰ تومان

*

قیمت قندان قلمزنی مسقندان قلمزنی

 

 

 قندان / گز خوری قلم زنی طرح پرسپولیس

سایز ۱۸ سانتی قیمت :۴۳۰۰۰۰ تومان  *** سایز ۲۰ سانتی قیمت : ۴۸۰۰۰۰تومان *** سایز ۲۲ سانتی قیمت :۵۶۰۰۰۰ تومان

سایز ۲۵ سانتی قیمت :۶۴۰۰۰۰ تومان  *** سایز ۳۳ سانتی قیمت :۱۲۵۰۰۰۰ تومان***

قیمت تنگ قلمزنیتنگ قلمزنی

تنگ قلمزنی

سایز ۳۵ سانتی قیمت : ۶۲۰۰۰۰ تومان *** سایز ۴۰ سانتی ۸۵۰۰۰۰ تومان

قیمت سنگاب قلمزنیGH49

سنگاب قلمزنی طرح هخامنشی

سایز ۲۵ سانتی قیمت : ۱۳۵۰۰۰۰ تومان *** سایز ۳۰ سانتی قیمت : ۱۶۰۰۰۰۰ تومان

قیمت گلدان قلمزنی مسیگلدان قلمزنی شده

 

 گلدان قلمزنی اعلاء طرح گل و مرغ

سایز ۱۷ سانتی قیمت : ۱۸۵۰۰۰ تومان *** سایز ۲۰ سانتی قیمت ۳۱۰۰۰۰ تومان

 

 

 

مطالب مشابه

مراحل ساخت ظروف میناکاری

مراحل ساخت ظروف میناکاری مینا کاری هنری بسیار اصیل با...

مینا کاری در اروپا

مینا کاری در اروپای قرون وسطی مینا کاری اروپایی میناکاری...