قیمت ظروف قلمزنی

لیست قیمت ظروف قلمزنی مسی

لیست قیمت ظروف و هدایای قلمزنی مس

جنس این ظروف قلمزنی شده از مس می باشد . ظروفی که معمولا قلمزنی می شوند شامل انواع گلدان ها و کوزه های قلمزنی ، تنگ قلمزنی ، قندان و شکلات خوری قلمزنی مس ، شرینی خوری و سینی قلمزنی ، جام و سنگاب قلمزنی ، بشقاب های قلمزنی می باشد .طرح هایی که معمولا بر روی ظروف قلمزنی می گردد شامل انواع نقوش گل و مرغ ، نقوش هخامنشی و پرسپولیس ، نقوش اسلیمی ، نقوش رخ و چهره و … می باشد .  روش کار بدین صورت است که داخل ظروف و یا پشت بشقابها را با قیر مذاب پر می کنند . سپس طرح مورد نظر قلمزنی را بر روی ظرف ترسیم کرده و با ابزار مخصوص شروع به قلمزنی می کنند . پس از پایان کار قیر های داخل ظرف را تخلیه کرده و عملیات پرداخت کاری ، سفید کاری و یا دوده زنی بر اساس نیاز بر روی ظروف انجام می گردد . قیمت ظروف قلمزنی بر اساس ظرافت و دقت و هنر بکار رفته در ظرف تعیین می گردد و هرچه قلمزنی صورت گرفته ظریفتر و زیباتر انجام شده باشد قیمت این ظروف بیشتر می باشد .

قیمت گلدان قلمزنیگلدان قلمزنی مس

گلدان خمره ای قلمزنی طرح هخامنشی

سایز ۲۰ سانتی قیمت :۴۰۰۰۰۰ تومان  *** سایز ۲۲ سانتی قیمت : ۵۵۰۰۰۰ تومان *** 

سایز ۲۵ سانتی قیمت :۶۸۰۰۰۰ تومان  *** سایز ۳۰ سانتی قیمت :۹۸۰۰۰۰ تومان***

قیمت شکلات خوری قلمزنی مسیقیمت ظروف قلمزنی

 شکلات خوری قلمزنی پایه دار طرح پرسپولیس

 سایز ۱۸سانتی قیمت : ۴۸۰۰۰۰تومان *** سایز ۲۰ سانتی قیمت :۵۶۰۰۰۰ تومان *** سایز ۲۲ سانتی قیمت :۶۴۰۰۰۰ تومان

  *** سایز ۲۵ سانتی قیمت :۱۲۵۰۰۰۰ تومان *** سایز ۳۳ سانتی قیمت : ۱۴۸۰۰۰۰ تومان

*

قیمت قندان قلمزنی مسقندان قلمزنی

 

 

 قندان / گز خوری قلم زنی طرح پرسپولیس

سایز ۱۸ سانتی قیمت :۴۳۰۰۰۰ تومان  *** سایز ۲۰ سانتی قیمت : ۴۸۰۰۰۰تومان *** سایز ۲۲ سانتی قیمت :۵۶۰۰۰۰ تومان

سایز ۲۵ سانتی قیمت :۶۴۰۰۰۰ تومان  *** سایز ۳۳ سانتی قیمت :۱۲۵۰۰۰۰ تومان***

قیمت تنگ قلمزنیتنگ قلمزنی

تنگ قلمزنی

سایز ۳۵ سانتی قیمت : ۶۲۰۰۰۰ تومان *** سایز ۴۰ سانتی ۸۵۰۰۰۰ تومان

قیمت سنگاب قلمزنیGH49

سنگاب قلمزنی طرح هخامنشی

سایز ۲۵ سانتی قیمت : ۱۳۵۰۰۰۰ تومان *** سایز ۳۰ سانتی قیمت : ۱۶۰۰۰۰۰ تومان

قیمت گلدان قلمزنی مسیگلدان قلمزنی شده

 

 گلدان قلمزنی اعلاء طرح گل و مرغ

سایز ۱۷ سانتی قیمت : ۱۸۵۰۰۰ تومان *** سایز ۲۰ سانتی قیمت ۳۱۰۰۰۰ تومان

 

 

 

مطالب مشابه

مراحل ساخت ظروف میناکاری

مراحل ساخت ظروف میناکاری مینا کاری هنری بسیار اصیل با...

برترین محصولات خاتم کاری در نیلگون …

تعریف خاتم سازی در فرهنگ مصور اصطلاحات هنر ایران، خاتم...